HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Op naar een duurzamer Weesp  |  Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

In 2021 wordt naar verwachting de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. In dit document staat beschreven waar we in onze regio mogelijkheden zien voor grootschalige energieopwek zoals zonnevelden en windmolens. Met het vaststellen van de RES leveren we als regio een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. In alle regio’s in Nederland wordt nu onderzocht hoe deze kunnen bijdragen. De optelsom van alle voorgestelde maatregelen zorgt er uiteindelijk voor dat Nederland de klimaatdoelen haalt.

Kijk hier voor meer informatie over wat u kunt doen aan duurzaamheid en Weesp Aardgasvrij.

Locaties voor zonnepanelen in Weesp

De gemeenteraad van Weesp heeft in februari 2021 alle zoekgebieden voor wind geschrapt, dat betekent dat er binnen de gemeentegrenzen van Weesp geen windmolens

komen. Er is om deze reden extra aandacht voor energiebesparing en het stimuleren van zonne-energie. In samenwerking met de Energieco√∂peratie Weesp Eco Energie en het bedrijfsleven wordt ingezet om zo veel mogelijk bedrijfsdaken van zonnepanelen te gaan voorzien. Ook wordt gekeken naar andere locaties voor zonnepanelen, zoals in de nabijheid van infrastructuur en naar het overkappen van parkeerplaatsen met zonnepanelen. 

De laatste ontwikkelingen binnen de Regionale Energie Strategie vindt u op energieregionhz.nl.   

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken