HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Op naar een duurzamer Weesp  |  Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

Waar de visie over gaat

Om CO2 te reduceren en klimaatverandering tegen te gaan neemt Nederland uiterlijk in 2050 afscheid van aardgas. De overstap naar aardgasvrij wonen en werken is een grote omslag en vraagt om inzet van ons allemaal. Om de doelstellingen te bereiken heeft de gemeente Weesp in 2021 de transitievisie warmte opgesteld. Hierin beschrijft de gemeente hoe we in Weesp van het aardgas af gaan en welke duurzame alternatieven er zijn voor koken en het verwarmen van huizen. Op 3 juni 2021 vond er een informatiebijeenkomst plaats over de visie. Klik hier voor de veel gestelde vragen tijdens deze bijeenkomst.

Vaststelling van de visie

De gemeente Weesp heeft de zienswijzen die zijn binnengekomen op de Ontwerp transitievisie warmte gelezen en verwerkt in een beantwoording. In de beantwoording staat ook of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in de visie. Het college heeft de transitievisie warmte nu vastgesteld en biedt deze ter vaststelling bij de gemeenteraad aan. De transitievisie warmte staat geagendeerd voor de vergadering van de Commissie SOB van 7 december 2021 en de vergadering van de Gemeenteraad van 16 december 2021.

Inspreken?

Kijk op: weesp.raadsinformatie.nl voor meer informatie over de raadscommissievergadering en de mogelijkheid tot inspreken.

Kijk hier voor meer informatie over wat u kunt doen aan Duurzaamheid en de Regionale Energie Strategie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken