HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Toelatingsbeleid Basisonderwijs Weesp vernieuwd

  (16-06-2021)

  Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij Amsterdam. De schoolbesturen van de zeven basisscholen in Weesp hebben daarom besloten om mee te gaan doen met het stedelijk toelatingsbeleid van Amsterdam. Voor de inwoners van Weesp betekent dit een belangrijke verbetering. Voor ouders wordt de kans op een plek bij een school in de buurt een stuk groter. Ouders kunnen ook goede en uitgebreide informatie over alle mogelijkheden verwachten

 • Herindeling Weesp en Amsterdam definitief

  (08-06-2021)

  De Eerste Kamer heeft op 8 juni 2021 het wetsvoorstel voor de herindeling van Weesp en Amsterdam aanvaard. Dit betekent dat Weesp vanaf 24 maart 2022 onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam: twee steden, één gemeente. Weesp wordt een stadsgebied binnen Amsterdam en krijgt een gekozen bestuurscommissie.

 • Gemeente Weesp sluit financieel jaar 2020 positief af

  (03-06-2021)

  De gemeente Weesp sluit het jaar 2020 financieel af met een voordeel van 5,4 miljoen euro. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit incidentele meevallers zoals bouwleges. Daarnaast heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat minder gebruik kon worden gemaakt van regelingen in het sociale domein en ook waren er minder activiteiten in het fysieke domein  dan voorzien in de begroting. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat de kosten voor de Jeugdzorg en Wmo in de afgelopen jaren hoger zijn geweest dan het budget dat de gemeente daarvoor van het Rijk heeft ontvangen.

 • Straattekening Slijkstraat helpt afstand houden

  (03-06-2021)

  In het midden van de Slijkstraat, op het deel tussen de Oudegracht en de Nieuwstraat, is straatkunst aangebracht. Het getekende water met waterlelies moet ertoe bijdragen dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 • Steun voor Weespers die woonkosten niet meer kunnen betalen

  (11-03-2021)

  Bewoners van Weesp die door de coronacrisis zijn teruggevallen in inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in hun woonkosten. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om mensen te ondersteunen waarvoor de bestaande steunmaatregelen geen of te weinig hulp bieden. Het gaat om een eenmalige bijdrage voor de woonlasten van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken