HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeente Weesp en 25 organisaties ondertekenen Lokaal Sportakkoord

  (04-12-2020)

  Maandag 4 december ondertekenden ruim 25 maatschappelijke- en sportverenigingen samen met de gemeente het Lokaal Sportakkoord. Hiermee zijn de krachten van de verschillende sport- en beweegaanbieders in Weesp gebundeld. Voortaan wordt meer kennis en ervaring met elkaar gedeeld en worden gezamenlijk sport- en beweegactiviteiten opgezet. Op deze manier kan sporten en bewegen beter onder de aandacht van Weespers worden gebracht.

 • Koninklijke Onderscheiding voor actrice Marie Louise Stheins

  (02-12-2020)

  Vanavond kreeg actrice Marie Louise Stheins uit handen van waarnemend burgemeester Van Bochove van haar woonplaats Weesp een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Stheins is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in Theater Frascati in Amsterdam, na afloop van de voorstelling Skylight.

 • Begroting 2021: Evenwichtige balans tussen onzekere effecten coronacrisis en investeringen

  (11-11-2020)

  Het college van B en W heeft de begroting 2021 aan de leden van de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting, met een omvang van 54 miljoen euro, is geprobeerd een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 “Samen voor elkaar” en de onzekere effecten van de coronacrisis. Komend jaar komt er opnieuw een noodbudget om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Ook komt er extra geld voor de verwachte toename in de kosten voor uitkeringen, zorg en ondersteuning als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast wil het college investeren in gezonde schoolgebouwen, cultuur, groen, duurzaamheid en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.  

 • Gemeente wil woningsplitsing en kamergewijs verhuren aan banden leggen

  (20-10-2020)

  De gemeenteraad van Weesp heeft op 19 oktober in beslotenheid een voorbereidings-besluit genomen om woningsplitsing en kamergewijs verhuren in Weesp aan banden te kunnen leggen. Dit besluit is op 20 oktober in werking getreden.

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken