HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Amsterdam en Gooise Meren zien samenwerken met Weesp wel zitten

Amsterdam en Gooise Meren zien samenwerken met Weesp wel zitten

Dit item is verlopen op 17-09-2017.

Zowel Amsterdam als Gooise Meren staan positief tegenover een samenwerking met de gemeente Weesp. Dit kwam naar voren tijdens het bestuurlijk overleg dat waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove, wethouder Astrid Heijstee-Bolt en gemeentesecretaris Menno de Haan hadden met vertegenwoordigers van de colleges van B&W van Gooise Meren en Amsterdam op maandag 8 en dinsdag 9 mei jl. Zowel Amsterdam als Gooise Meren vinden dat een ambtelijke samenwerking te weinig oplossing biedt voor Weesp en willen een samenwerking starten met een ambtelijke fusie, die op termijn wordt gevolgd door een bestuurlijke fusie.

Bestuurlijke uitspraak over samenwerken

In deze overleggen met Amsterdam en Gooise Meren heeft Weesp gevraagd om een bestuurlijke uitspraak over de mogelijkheden die de beide gemeenten zien voor samenwerking. Onderschrijven zij, net als de gemeente Weesp, de weg van geleidelijkheid: eerst een ambtelijk samenwerking, of ambtelijke fusie en op termijn mogelijk een bestuurlijke fusie, of niet?

Uitspraak Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren acht een ambtelijke fusie, gevolgd door een bestuurlijke fusie met Weesp kansrijk. Raadsbreed wordt een samenwerkingsverband met de gemeente Weesp ondersteund. Ook vindt Gooise Meren dat Weesp behouden moet blijven voor de Gooi- en Vechtstreek. Gooise Meren beschouwt ambtelijke samenwerking als te vrijblijvend en vindt deze optie niet reëel. Liever gaat zij meteen een ambtelijke fusie aan, die op termijn wordt  gevolgd door een bestuurlijke fusie. De ingangsdatum van een bestuurlijke fusie kan nog onderwerp van het gesprek tussen beide gemeenten zijn. Qua tijdpad heeft Gooise Meren aangegeven dat zij een bestuurlijke fusie in 2022 (aansluitend op de volgende raadsperiode) reëel vindt.

Uitspraak Amsterdam

Ook met de gemeente Amsterdam is er een positief en constructief overleg geweest. Amsterdam heeft aangegeven dat het initiatief voor samenwerking volledig bij Weesp ligt. Amsterdam wil geenszins de indruk wekken dat zij Weesp ‘over nemen’. Net als Gooise Meren heeft Amsterdam aangegeven een ambtelijke samenwerking niet logisch te vinden omdat dit voor Weesp te weinig oplossing biedt. Een ambtelijke fusie op termijn gevolgd door een bestuurlijke fusie is voor Amsterdam echter wel bespreekbaar. Amsterdam wil geen concrete uitspraak doen over de termijn voor een bestuurlijke fusie. Dit willen ze aan Weesp laten.

Reactie Weesp

Burgemeester Bas Jan van Bochove: “De gesprekken met Amsterdam en Gooise Meren waren positief en constructief. Weesp is zowel bij de gemeente Gooise Meren als bij de gemeente Amsterdam welkom. De uitkomsten van deze bestuurlijke overleggen zijn helder en concreet.
Het biedt ons een mooi uitgangspunt voor de verdere besprekingen.”

Vervolgproces

Met Gooise Meren en Amsterdam is afgesproken dat de gemeente Weesp hen gaat vragen om een position paper (een standpuntbepaling) op te stellen. Zij doen dit op basis van het kernwaardenprofiel van de gemeente Weesp. In het kernwaardenprofiel, een document met daarin de belangrijke waarden voor Weesp (voorzieningen, zeggenschap, identiteit e.d.), worden de resultaten uit het rapport ‘Weespers aan het woord’ verwerkt. Daarnaast zal aan beide gemeenten gevraagd worden om een antwoord te geven op een aantal specifieke vragen. De beide gemeenten hebben hiervoor tot eind september. Daarna zullen alle onderzoeksresultaten en de position papers worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Weespers aan het Woord

Afgelopen maandag, 15 mei 2017, is het rapport ‘Weespers aan het Woord’ in de Grote Kerk aan belangstellenden gepresenteerd. Het rapport is beschikbaar via onze website www.weesp.nl/toekomstvisie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken