HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  College Amsterdam stelt reactie op Kernwaarden- en opgavenprofiel Weesp vast

College Amsterdam stelt reactie op Kernwaarden- en opgavenprofiel Weesp vast

Dit item is verlopen op 04-10-2018.

Het college van B&W van Amsterdam heeft in de vergadering van 5 september jl. het document met daarin de reactie van Amsterdam op het kernwaarden- en opgavenprofiel van de gemeente Weesp vastgesteld.

Tijdens de commissie algemene zaken van de gemeenteraad van Amsterdam op 14 september zal deze reactie van het college worden besproken. In de raadsvergadering op 27 of 28 september zal de gemeenteraad van Amsterdam gevraagd worden in te stemmen met de intentie van het college om tot nadere afspraken te komen met de gemeente Weesp over een ambtelijke fusie, later gevolgd door een bestuurlijke fusie, als de gemeenteraad van Weesp Amsterdam als partner in dit proces kiest.

Op 19 juni heeft de Weesper gemeenteraad dit verzoek neergelegd bij Amsterdam en Gooise Meren. Beide beoogde partners kregen hiervoor tot uiterlijk 30 september de tijd.

Het document met standpunten (ook wel positionpaper genoemd) is een visie op de kernwaarden van Weesp. Ook geeft het document een reactie op de door Weesp gestelde vragen.

Vervolgproces na 30 september


Wanneer ook de standpunten van Gooise Meren bekend zijn, gaat de Weesper gemeenteraad verder met het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van Weesp op 9 november 2017.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken