HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  College legt plan van aanpak uitwerking toekomstvisie Weesp voor aan gemeenteraad

College legt plan van aanpak uitwerking toekomstvisie Weesp voor aan gemeenteraad

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Plan van aanpak uitwerking toekomstvisie gemeente Weesp

Op verzoek van de gemeenteraad zijn de twee opties uit de Toekomstvisie Weesp verder uitgewerkt: samenwerking en/of fusie met de gemeente Gooise Meren of de gemeente Amsterdam. Het plan van aanpak beschrijft de wijze waarop het college van B&W het verkenningstraject wil gaan inrichten.

Conclusie Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

In 2016 heeft de gemeente Weesp het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ uitgevoerd. De conclusie uit dit bestuurskrachtonderzoek was dat de gemeente Weesp in de toekomst niet volledig zelfstandig, zonder hulp van anderen in welke vorm ook, verder kan gaan. Samenwerking en/of fusie met de gemeente Gooise Meren of Amsterdam zou voor Weesp een goede optie zijn, maar welke samenwerkingsvorm of -partner is voor Weesp nou de beste keuze? Verder onderzoek moet dit uit gaan wijzen.

Inwonersparticipatie

Bij het bestuurskrachtonderzoek zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties van Weesp nauw betrokken. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties ook bij dit vervolgtraject weer actief wil betrekken. Het college legt het plan hiervoor voor aan de gemeenteraad, ter behandeling in de vergadering van aanstaande donderdag.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken