HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  College onthoudt zich van advies aan gemeenteraad over de uiteindelijke partnerkeuze voor Weesp

College onthoudt zich van advies aan gemeenteraad over de uiteindelijke partnerkeuze voor Weesp

Dit item is verlopen op 11-11-2017.

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 10 oktober het raadsvoorstel met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de gemeente Weesp vastgesteld. Het college heeft besloten om de gemeenteraad geen advies over de uiteindelijke keuze voor Gooise Meren of Amsterdam aan te bieden. De keuze om een ambtelijke fusie aan te gaan met ofwel Gooise Meren dan wel Amsterdam is van zulk wezenlijk belang voor de toekomst van de gemeente Weesp, dat het college de keuze overlaat aan de gemeenteraad. Het is aan hen om alle beschikbare informatie af te wegen en gezamenlijk tot een definitieve keuze te komen voor één van beide opties.

Gooise Meren of Amsterdam?

De gemeenteraad heeft op 9 november 2017 de keuze uit 2 opties: met Gooise Meren komen tot een ambtelijke fusie, die op termijn leidt tot een bestuurlijke fusie of met Amsterdam komen tot een ambtelijke fusie, die op termijn leidt tot een bestuurlijke fusie. In beide gevallen vindt de bestuurlijke fusie niet plaats in de komende raadsperiode (2018-2022).

Als de raad niet besluit, dan doet de provincie dat voor Weesp

Het college adviseert de gemeenteraad nadrukkelijk om op 9 november daadwerkelijk een keuze te maken voor één van de beide partners. Als de gemeenteraad dat niet doet, zal de provincie een besluit nemen. Weesp zal dan waarschijnlijk een gemeentelijke herindeling binnen de Regio Gooi en Vechtstreek aan moeten gaan. Gedeputeerde Staten heeft dit aangegeven in een brief die zij op 13 september 2017 heeft gestuurd naar alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek naar aanleiding van het ‘open overleg’.  Dit ‘open overleg’ vond plaats in het kader van de arhi-procedure dat GS in februari 2017 is gestart.

Daarnaast wijst het college op de dringende urgentie van een snelle versterking van de bestuurskracht van de gemeente Weesp. De ambtelijke organisatie heeft het ondanks diverse investeringen moeilijk om de taken naar behoren uit te voeren en ook de financiële houdbaarheid staat onder druk.

Vervolgproces

Als de gemeenteraad op 9 november 2017 een definitief besluit heeft genomen, neemt het college de uitvoering van dit besluit op zich. Het college gaat dan in gesprek met beide partners en de provincie Noord-Holland om de keuze van de gemeenteraad toe te lichten. Daarna wordt er een analyse gemaakt van de stappen die moeten worden gezet om het besluit van de gemeenteraad uit te voeren. Deze stappen worden opgenomen in een plan van aanpak. Daarna volgen de onderhandelingen met de gekozen partner om de ambtelijke fusie daadwerkelijk in gang te zetten. Wanneer deze onderhandelingen naar tevredenheid zijn afgerond, wordt er een uitgewerkt besluit aan de gemeenteraad voorgelegd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken