HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gedeelte Utrechtseweg ingericht als 30 km/uurgebied

Gedeelte Utrechtseweg ingericht als 30 km/uurgebied

Dit item is verlopen op 14-08-2015.

Op 14 augustus 2000 heeft de gemeenteraad het ‘Categoriseringsplan wegen’ vastgesteld. Voor de Utrechtseweg betekent dit dat de weg wordt omgebouwd naar een verblijfsgebied met een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur. Om de gewenste snelheid af te dwingen worden verkeersremmende maatregelen getroffen op de Utrechtseweg, van de J.A. Fijnvandraatlaan tot en met de Mr. J.C. Bührmannlaan. De maatregelen bestaan uit het aanleggen van verkeersdrempels en verhoogde kruisingen op strategische locaties. Gelijktijdig wordt gekeken of de Utrechtseweg tussen huisnummer 2 en huisnummer 28a kan worden verbreed.

Locaties verkeersdrempels:

  1. Utrechtseweg ter hoogte van huisnummer 26;
  2. Utrechtseweg ter hoogte van huisnummers 54 en 56. Locaties verhoogde kruisingen:
  3. kruising Nieuwstad / J.A. Fijnvandraatlaan / Utrechtseweg;
  4. kruising Diepenbroickpark / Utrechtseweg;
  5. kruising M. Dotingalaan / Utrechtseweg;
  6. kruising Mr. J.C. Bührmannlaan / Utrechtseweg.

Waar ligt het ontwerp ter inzage?

Het ontwerp ligt tot 13 augustus 2015 ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a te Weesp. Het ontwerp is ook digitaal te raadplegen via www.weesp.nl (kies in menu voor publicaties / ter inzage stukken).


Hebt u nog vragen?

Voor vragen over het ontwerp kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via tel. (0294) 491 391 of stuur een e-mail naar info@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken