HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente start onderzoek naar beste samenwerkingspartner voor Weesp

Gemeente start onderzoek naar beste samenwerkingspartner voor Weesp

Dit item is verlopen op 03-03-2017.

Op donderdag 2 februari jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het Plan van aanpak uitwerking toekomstvisie Weesp. Het college van B&W heeft nu groen licht om te starten met het onderzoek naar de beste samenwerkingsvorm en –partner voor Weesp. Gaan we voor een samenwerking en/of fusie met de gemeente Gooise Meren of met de gemeente Amsterdam?

Uitwerking samenwerkingsopties

Het college gaat de komende maanden hard aan de slag met de uitwerking van de voorliggende samenwerkingsopties, zodat de gemeenteraad in oktober 2017 een weloverwogen, definitieve keuze kan maken. Voor de uitwerking worden drie trajecten doorlopen: een bestuurlijk traject, een feiten en cijfers traject en een participatietraject.

Bestuurlijk traject

Om te peilen hoe de gemeentebesturen van Gooise Meren en Amsterdam aankijken tegen een mogelijke samenwerking met Weesp, zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd. Eind december 2016 met de gemeente Gooise Meren en in januari 2017 met de gemeente Amsterdam. Beide gemeenten hebben positief gereageerd op een mogelijke samenwerking en willen een bijdrage leveren aan de verkenning.

Feiten en cijfers traject

Om een objectief beeld te krijgen van de voor- en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen en -partners is het nodig om de drie gemeenten (Weesp, Gooise Meren en Amsterdam) op basis van feiten en cijfers met elkaar te vergelijken. Het gaat hierbij om een vergelijking van demografie, sociaal economische status, voorzieningen, financiën e.d.

Participatietraject

Bij de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties van Weesp nauw betrokken. Bij de verkenning van de samenwerkingsopties wil de gemeenteraad deze groepen eveneens raadplegen. Op verschillende manieren zal het college dit jaar in contact treden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties om hun ideeën, wensen en suggesties voor de toekomst van Weesp op te halen.

Er worden toekomstgesprekken (‘Weespers aan het woord’) geïnitieerd. In opdracht van het college zal het onafhankelijke Bureau Tertium verschillende groepen en (belangen)verenigingen in Weesp benaderen voor een gesprek. Er kan deelgenomen worden aan een klankbordgroep en ook worden er weer een aantal openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties worden hiervoor uitgenodigd via de gemeentepagina, Facebook, Twitter, website en de digitale informatieborden.

Vragen en informatie

Als u geïnformeerd wilt blijven over het onderzoek, houdt u dan de website www.weesp.nl/toekomstvisie in de gaten. Ook zullen wij u via onze gemeentepagina in het WeesperNieuws en via social media blijven informeren. Heeft u vragen of suggesties over de verkenning dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente via een speciaal e-mailadres: toekomstvisieweesp@weesp.nl.    

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken