HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente Weesp kiest voor Amsterdam

Gemeente Weesp kiest voor Amsterdam

Dit item is verlopen op 30-04-2020.

Maandag 26 maart 2018 heeft een belangwekkende raadsvergadering in de Grote Kerk in Weesp plaatsgevonden. De gemeenteraad van Weesp heeft in deze speciale raadsvergadering zich uitgesproken over de toekomst van Weesp. Met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen - 1 afwezig - heeft de meerderheid van de gemeenteraad zich uitgesproken vóór Amsterdam.

Intensief voorbereidingsproces

In een intensief proces van bijna twee jaar is vast komen te staan dat de gemeente Weesp niet zelfstandig meer kan opereren om alle wettelijke en gemeentelijke taken alleen uit te voeren. Aanvankelijk zou het besluit over de toekomst van Weesp vallen in de speciale raadsvergadering van 9 november 2017 maar door het indienen van een referendumverzoek van het Comité Zelfstandig Weesp is de uitspraak uitgesteld. Men wachtte eerst de uitkomst van het referendum af.

Uitslag referendum

Het gemeentelijk referendum, dat samenviel met de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijk referendum over de Wiv, wees een voorkeur uit voor Amsterdam met 56,5%.  

Eerst ambtelijk, op termijn bestuurlijk

Nu de gemeenteraad een definitieve keuze gemaakt heeft, zal het college van B&W in contact treden met Gooise Meren en Amsterdam om de keuze bekend te maken. Met de gekozen partner Amsterdam zal een plan van aanpak worden opgesteld, waarin staat op welke taken van de gemeente Weesp de samenwerking het eerst wordt gezocht en wat de startdatum voor een ambtelijke fusie wordt. De gemeenteraad moet dit plan van aanpak vóór of direct na de zomer van 2018 goedkeuren. Daarna kan gestart worden met de uitvoering van het plan. De bestuurlijke fusie zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken