HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeente Weesp stelt fonds in voor opknappen gevels en voorterreinen voor Bedrijventerrein Noord

Gemeente Weesp stelt fonds in voor opknappen gevels en voorterreinen voor Bedrijventerrein Noord

Dit item is verlopen op 01-08-2015.

De gemeente Weesp zet, met behulp van provinciale subsidie, het Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein Noord op. De algemene doelstelling van het Gevelrenovatiefonds is om ingrepen, die de beeldkwaliteit van bedrijventerrein Noord ten goede komen, met behulp van financiële bijdragen aan pandeigenaren te stimuleren. Op deze manier wil de gemeente Weesp bedrijventerrein Noord een extra impuls geven.

In Weesp is er de afgelopen jaren door gemeenten fors geïnvesteerd in bedrijventerrein Noord. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het opknappen van de Hogeweyselaan, het aanplanten van nieuwe bomen en de herbestrating van de Keurstraat. Met het opzetten van het Gevelrenovatiefonds tracht de gemeente ook het opknappen van private gronden te stimuleren. Hierbij wordt gestreefd naar een significante verbetering van het aanzicht van - vanaf de openbare weg zichtbare - gevels, inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten van bedrijfspanden op bedrijventerrein Noord.

De door de aanvrager gevraagde bijdrage uit het Gevelrenovatiefonds moet tussen de € 2.500,- en € 15.000,- liggen en mag niet groter zijn dan 25% van de totale kosten van de geplande renovatie. In het Gevelrenovatiefonds is € 200.000,- gestort. Eigenaren kunnen middels het aanvraagformulier een bijdrage vragen vanuit het fonds. Dit formulier is te vinden op de website van de gemeente Weesp (www.weesp.nl/gevelrenovatiefonds). Op basis van de voorwaarden beschreven in het aanvraagreglement beslist de gemeente of een bijdrage uit het fonds wordt toegekend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst ter toetsing en besluitvorming in behandeling genomen.

Meer informatie

Op de website van de gemeente (www.weesp.nl/gevelrenovatiefonds) vindt u nog veel meer informatie over het Gevelrenovatiefonds. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Weesp dhr. G. Janssen op tel. (0294) 491 391. Het Gevelrenovatiefonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord Holland en het Projectbureau Herstructurering Bederijventerreinen MRA.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken