HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeenteraad neemt op vrijdag 22 december een besluit over raadplegend referendum Weesp

Gemeenteraad neemt op vrijdag 22 december een besluit over raadplegend referendum Weesp

Dit item is verlopen op 14-01-2018.

Op vrijdag 22 december 2017 om 19.30 uur neemt de gemeenteraad in een extra raadsvergadering een besluit over het houden van een raadplegend referendum over de keuze voor de bestuurlijke toekomst van Weesp. De raad neemt dan ook een besluit over de adviezen die de referendumcommissie op 7 december 2017 heeft uitgebracht en over het raadsvoorstel van het college van B&W, waarin het college een alternatieve vraagstelling voorstelt.

Adviezen referendumcommissie

Het referendum over de bestuurlijke toekomst van Weesp wordt op woensdag 21 maart 2018, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, gehouden. Dit is althans één van de adviezen die de referendumcommissie heeft uitgebracht aan de gemeenteraad. Het andere advies betreft de vraagstelling. De referendumcommissie heeft kennis genomen van de Referendumverordening Weesp 2012 en het geamendeerde raadsbesluit van donderdag 9 november 2017 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Weesp. De referendumcommissie stelt de raad voor te besluiten tot de volgende formulering van de vraagstelling voor het raadplegend referendum:

‘Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad van Weesp om te komen tot een ambtelijke fusie met de gemeente Amsterdam, en na de komende raadsperiode (2018-2022) een bestuurlijke fusie.’

Wanneer op 22 december 2017 besloten wordt tot het houden van een raadplegend referendum, zal de referendumcommissie toezien op de organisatie en de objectiviteit van de gemeentelijke voorlichting.

College stelt de raad een alternatieve stelling voor

Het college heeft kennis genomen van het advies van de referendumcommissie over de vraagstelling. Naar aanleiding van de door de raad op 9 november 2017 unaniem aangenomen motie buiten de agenda om, stelt het college de raad een alternatieve stelling voor.

Stelling: ‘De gemeente Weesp moet tot een ambtelijke, en na de komende raadsperiode (2018-2022) tot een bestuurlijke fusie komen met of de gemeente Amsterdam of de gemeente Gooise Meren.’

Gezien de aangenomen motie buiten de agenda om, het grote draagvlak voor het doorlopen toekomstproces van de afgelopen periode en de brede en grondige vergelijking tussen de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam hierin, acht het college het van belang dat beide gemeenten in de vraagstelling aan de orde komen.

Definitief besluit over het raadplegend referendum

Op woensdag 20 december 2017 om 19.00 uur wordt het raadsvoorstel referendum keuze bestuurlijke toekomst Weesp in een extra Commissie AZ behandeld. Op vrijdag 22 december 2018 om 19.30 uur neemt de gemeenteraad in een extra raadsvergadering een besluit over het raadplegend referendum, de adviezen van de referendumcommissie en het raadsvoorstel ‘Referendum keuze bestuurlijke toekomst’ van het college.

Meer informatie

Meer informatie over het referendum, de referendumcommissie en de Referendumverordening Weesp 2012 kunt u vinden op onze website: www.weesp.nl/referendum.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken