HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Gemeenteraad stelt Kernwaarden- en opgavenprofiel vast

Gemeenteraad stelt Kernwaarden- en opgavenprofiel vast

Dit item is verlopen op 20-07-2017.

Op donderdag 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Weesp het Kernwaarden- en opgavenprofiel in de raadsvergadering behandeld en vastgesteld. Het document, met daarin de belangrijkste waarden voor Weesp, gaat nu naar de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam. Beiden gemeenten wordt gevraagd om voor 30 september 2017 op het Kernwaarden- en opgavenprofiel te reageren met een standpuntbepaling. Op 9 november 2017 zal de gemeenteraad van Weesp op basis van deze standpunten tot een definitieve keuze tussen Gooise Meren en Amsterdam komen.

Toekomstpanel Weesp komt met adviesrapport voor de raad

Op 8 juni is het Kernwaarden- en opgavenprofiel voorgelegd aan het Toekomstpanel. Aan de panelleden is gevraagd om de 14 kernwaarden te beoordelen, enerzijds door middel van een waardering (1 -10 sterren) en anderzijds door de waarden ten opzichte van elkaar te rangschikken. De uitkomst van de vragenlijst is onder meer een duidelijke top drie van waarden, die hoe dan ook aandacht moeten krijgen in de vervolggesprekken met Gooise Meren en Amsterdam:

•           Behoud en versterk de historische waarde van Weesp;

•           Behoud van open (rivier)landschap;

•           Behoud van huidige voorzieningenniveau.

De resultaten zijn verwerkt in een rapport en dit rapport is als advies meegeven aan de raad. Het rapport is digitaal beschikbaar via www.weesp.nl/toekomstvisie, onder het kopje ‘Toekomstpanel Weesp’.

Standpuntbepaling samenwerking Gooise Meren en Amsterdam

Op maandag 19 juni heeft de gemeente Weesp een brief gestuurd naar de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam  met daarin het verzoek om hun visie te geven op de beschreven kernwaarden van Weesp. Voor de opgaven vragen wij beide gemeenten om concreet te maken welke mogelijkheden zij zien om Weesp, bij het realiseren van deze opgaven, organisatorisch, inhoudelijk en/of financieel te ondersteunen. Ten slotte leggen wij ook een aantal aanvullende vragen aan hen voor over de verschillende samenwerkingsvormen en de gemeenschappelijke regelingen.

Vervolgproces

Gooise Meren en Amsterdam krijgen tot uiterlijk 30 september de tijd om met hun standpuntbepalingen te komen. Daarna zullen deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Weesp. De gemeenteraad zal op 9 november 2017 op basis van alle beschikbare onderzoeksresultaten tot een definitief besluit komen over de toekomst van Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken