HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Huisartsen en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Huisartsen en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Dit item is verlopen op 17-07-2015.

In verband met de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet hebben de huisartsen, lid van de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (GHO-GO), en de gemeente Weesp samen uitgangspunten voor samenwerking opgesteld. Vrijdagmorgen, 19 juni, hebben mevrouw Fleurique Franke namens de huisartsen in Weesp en wethouder Astrid Heijstee namens de gemeente Weesp hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst leggen de partijen de gemaakte afspraken vast.

Doel van de overeenkomst

Door de veranderingen in het sociaal domein hebben de gemeente en huisartsen steeds meer met elkaar te maken. Het is voor huisartsen belangrijk om te weten hoe de gemeente de nieuwe zorgtaken geregeld heeft, zodat zij hun patiënten hierover goed kunnen adviseren. Omgekeerd kunnen de huisartsen de gemeente veel vertellen over de problemen die spelen in Weesp. Dit kan de gemeente helpen om bijvoorbeeld het preventieve gezondheidsbeleid hierop aan te passen. In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat de gemeente en de huisartsen elkaar regelmatig informeren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop de huisartsen en het sociaal wijkteam van de gemeente samenwerken als een inwoner van Weesp zorg nodig heeft vanuit de gemeente.

 

Zorg op maat

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de manier waarop het sociaal wijkteam en de huisartsen elkaar snel kunnen bereiken en kunnen overleggen wat de juiste zorg is voor een inwoner. Hierbij wordt geen persoonlijke informatie uitgewisseld tenzij de inwoner daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken