HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  'Nul op de meter' voor Brede School Weespersluis

'Nul op de meter' voor Brede School Weespersluis

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Gemeente en schoolbesturen kiezen voor ‘nul op de meter’ voor de Brede School Weespersluis. Er wordt straks net zoveel energie opgewekt als dat er door het gebouw en de gebruikers verbruikt wordt. De Brede School wordt ook een gezonde school met lokalen die voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen Klasse B.

Gezamenlijke inzet

Nul op de meter vereist extra investeringen. Deze zijn nodig voor onder andere: warmte-koude opslag, een laag temperatuur afgiftesysteem, warmtepompen, extra zonnepanelen en HR+++ drievoudig glas. Hiervoor heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag 4 oktober extra krediet beschikbaar gesteld en zijn afspraken tussen gemeente en schoolbesturen gemaakt. Daarnaast zullen partijen gezamenlijk een beroep doen op subsidies en het Provinciale Kwaliteitsfonds. Partijen zijn er trots op dat ze op deze wijze samen energieneutraal kunnen gaan bouwen.

Planning

Door de keuze voor ‘nul op de meter’ is de planning iets opgeschoven. Op dit moment wordt het definitief ontwerp voor de Brede School gemaakt. Vervolgens vindt de technische uitwerking en selectie van de aannemer plaats, waarna gebouwd kan gaan worden. Uitgaande van een voorspoedig proces kan de Brede School begin 2021 in gebruik genomen worden.

Op de fiets

De Brede School is straks via fietspaden bereikbaar. Fietsen naar school wordt gestimuleerd en brengen met de auto ontmoedigd. Ook dat hoort ook bij de duurzaamheidsgedachte.

Meer informatie

Op de website van de Brede School van de gezamenlijke schoolbesturen is meer informatie te vinden over de Brede School en de tijdelijke huisvesting hiervoor: www.bsweespersluis.nl. Op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, is meer informatie te vinden over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken