HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Onderzoeksrapporten naar bestuurlijke toekomst van Weesp bekend

Onderzoeksrapporten naar bestuurlijke toekomst van Weesp bekend

Dit item is verlopen op 08-07-2018.

Vergelijkingsonderzoek tussen Gooise Meren en Amsterdam

De resultaten van de onderzoeken naar de voors en tegens van een samenwerkingsverband met ofwel Gooise meren dan wel Amsterdam zijn bekend. De gemeente Weesp heeft begin dit jaar twee onderzoeksbureaus aangesteld die voor Weesp vergelijkingsonderzoeken, aan de hand van  feiten en cijfers, hebben uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn vanaf vandaag, donderdag 8 juni 2017 openbaar. Op basis van deze onderzoeksresultaten en op basis van het rapport Weespers aan het Woord heeft het college een Kernwaarden- en opgavenprofiel opgesteld.

Dit profiel wordt op donderdag 15 juni 2017 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Daarna wordt het Kernwaarden- en opgavenprofiel naar de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam verstuurd met het verzoek om een standpunt in te nemen ten aanzien van dit document. Op basis van deze standpunten neemt de raad op 9 november een definitief besluit.

Feiten- en cijferonderzoek

Bureau KplusV heeft voor de gemeente op basis van een aantal belanghebbende kernwaarden, zoals:

- behoud van het huidige voorzieningenniveau;
- behouden en versterken van historische waarde;
- ruimtelijke ontwikkeling voor woningbouw; 
- verkeer en vervoer;
- e.d.,
een beleidsmatige vergelijking uitgevoerd met Gooise Meren en Amsterdam. Ook is er een vergelijking van taakzwaarte tussen de drie gemeenten uitgevoerd. Hoe goed is elk van de drie  gemeenten toegerust om de verschillende (wettelijke)taken naar behoren uit te voeren.

Vier samenwerkingsvarianten

Bureau Seinstra van de Laar heeft voor de gemeente Weesp het rapport “Wikken en wegen” opgesteld. Het betreft een analyse naar ervaringen met en de betekenis van verschillende vormen van samenwerking. Welke impact heeft een ambtelijke of bestuurlijke fusie met Amsterdam voor Weesp en welke impact valt bij een ambtelijke of bestuurlijke fusie met Gooise Meren te verwachten?

Uittreding gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Weesp heeft ten slotte ook laten onderzoeken welke financiële effecten voor Weesp te verwachten zijn bij een uittreding uit de zes gemeenschappelijke regelingen, waar Weesp nu onderdeel van uitmaakt.

Kernwaarden- en opgavenprofiel

De resultaten van deze onderzoeken én het rapport Weespers aan het Woord (de opbrengst van de 15 Toekomstgesprekken) hebben geleid tot het opstellen van een Kernwaarden- en opgavenprofiel. In het Kernwaarden- en opgavenprofiel zijn de belangrijkste waarden en een aantal belanghebbende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven voor Weesp beschreven.

Vaststelling Kernwaarden- en opgavenprofiel door de gemeenteraad

Op donderdag 15 juni aanstaande stelt de gemeenteraad van Weesp het Kernwaarden- en opgavenprofiel vast. Na vaststelling van dit document, gaan wij de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam verzoeken om een standpunt in te nemen ten opzichte van deze kernwaarden en opgaven. Op 9 november 2017 zal de gemeenteraad van Weesp op basis van deze standpunten tot een definitieve keuze tussen beide gemeenten komen.

Toekomstpanel buigt zich over Kernwaarden- en opgavenprofiel

Alle deelnemers aan het toekomstpanel Weesp ontvangen een online vragenlijst over het Kernwaarden- en opgavenprofiel. Aan hen wordt gevraagd om de verschillende kernwaarden te beoordelen met een rapportcijfer. Ook kunnen zij aangeven of er nog zaken missen. De vragenlijst sluit op 14 juni 2017, zodat de uitkomsten nog meegenomen kunnen worden in de besluitvorming door de gemeenteraad op donderdag 15 juni aanstaande.

Rapporten beschikbaar via website

De onderzoeksrapporten zijn beschikbaar op onze projectwebsite www.weesp.nl/toekomstvisie. U kunt de rapporten hier downloaden en raadplegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken