HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Provincie Noord-Holland respecteert het gekozen proces Toekomstvisie Weesp

Provincie Noord-Holland respecteert het gekozen proces Toekomstvisie Weesp

Dit item is verlopen op 07-03-2017.

De Provincie Noord-Holland staat positief tegenover het proces dat de gemeente Weesp heeft doorlopen in het kader van het bestuurskrachtonderzoek en de toekomstvisie. Dit laat zij weten in haar reactie op het rapport van Deloitte: ‘Het resultaat telt’ en ons eigen Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’. In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek naar de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek.

Fase van open overleg

De Provincie Noord-Holland wil nu met de gemeente Weesp in een fase van open overleg tot afspraken komen over de termijn waarop Weesp tot een keuze komt voor een samenwerkingsvorm en –partner. Weesp gaat dit gesprek graag aan.

Weesp zet gekozen weg voort

De gemeenteraad van Weesp wil uiterlijk in oktober 2017 tot een definitief besluit komen over de samenwerkingsvorm (ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of bestuurlijke fusie) en de samenwerkingspartner (Gooise Meren of Amsterdam). ,,De conclusie van de Provincie Noord Holland geeft ons voldoende ruimte om de door ons gekozen weg voort te zetten, aldus locoburgemeester Astrid Heijstee-Bolt.”

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken