HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Provincie respecteert proces Weesp maar verwacht wel een duidelijk besluit

Provincie respecteert proces Weesp maar verwacht wel een duidelijk besluit

Dit item is verlopen op 09-01-2018.

De provinciale arhi-procedure (de door de provincie reeds in gang gezette wettelijke procedure om te komen tot een gemeentelijke herindeling) voor de gemeente Weesp wordt verlengd tot na het definitieve raadsbesluit. Gedeputeerde Staten (GS) maken hierbij het voorbehoud dat, indien de raad niet besluit met welke gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-procedure alsnog wordt doorgezet.

Provincie pakt stevig door, maar respecteert proces van Weesp

GS pakken met dit besluit stevig door om de bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek te versterken. De provinciale arhi-procedure wordt voor alle gemeenten verlengd. GS zien hun visie op één gemeente in de Gooi en Vechtstreek nog steeds als eindpunt en zien ook de steun voor dit perspectief in de regio groeien. Het proces dat Weesp doorloopt wordt door de provincie Noord-Holland gerespecteerd. De stappen die Weesp genomen heeft, wekken het vertrouwen dat de raad daadwerkelijk tot een besluit gaat komen. GS hebben echter wel besloten om de arhi-procedure te verlengen totdat Weesp een besluit neemt. “GS willen duidelijkheid en houden de druk op de ketel om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad daadwerkelijk een besluit neemt. Als Weesp geen besluit neemt, zal de provinciale arhi-procedure voor Weesp én Gooise Meren worden doorgezet”, aldus waarnemend burgemeester Van Bochove.

Een mogelijk referendum

Een mogelijk referendum zal door GS worden gerespecteerd, met dien verstande dat er van de gemeenteraad wel verwacht wordt dat zij in de eerstvolgende vergadering na het referendum een definitief besluit neemt over de fusiepartner. Daarbij dient ook aangegeven te worden wanneer een fusie gaat plaatsvinden. En mocht de gemeenteraad naar aanleiding van het referendum geen besluit tot fusie (eventueel eerst ambtelijk en later, op afzienbare termijn bestuurlijk) nemen, dan zal de provinciale arhi-procedure worden doorgezet.

Meer informatie

Voor meer informatie over het vervolg van de gemeentelijke arhi-procedure verwijzen wij u graag naar de website van de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl. Informatie over het toekomstproces van Weesp kunt u vinden op www.weesp.nl/toekomstvisie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken