HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Reactie gemeente Gooise Meren op kernwaarden Weesp vastgesteld

Reactie gemeente Gooise Meren op kernwaarden Weesp vastgesteld

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft in haar vergadering van woensdag 20 september jl. de rapportage ‘Samenwerking Weesp-Gooise Meren als wenkend perspectief’ vastgesteld. Het document is de reactie van Gooise Meren op het Kernwaarden- en opgavenprofiel en de aanvullende vragen van de gemeente Weesp.

Vergelijking

Nu de standpunten van beide gemeenten binnen zijn, op 8 september jl. ontving Weesp al de reactie van Amsterdam, breekt voor Weesp een periode van beraadslaging aan.
De gemeenteraad moet beide aanbiedingen nu objectief en kritisch bestuderen en tegen elkaar afwegen om zo tot de beste aanbieding voor Weesp te komen.

Publieksbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden

Voordat de gemeenteraad op 9 november tot een definitief besluit komt over de bestuurlijke toekomst van Weesp, hebben inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties nog verschillende mogelijkheden om van zich te laten horen.

  • 7 oktober Themabijeenkomst toekomstpanel. Het panel bespreekt de reacties van Gooise Meren en Amsterdam aan de hand van een aantal thema’s.
  • 18 oktober 2017 Publieksbijeenkomst in de Grote Kerk. De resultaten van de onderzoeken worden gepresenteerd en de gemeenten Gooise Meren en Amsterdam presenteren de hoofdpunten uit hun aanbieding.
  • 30 oktober 2017 Publieksbijeenkomst in de Grote Kerk. De verschillende raadsfracties gaan ‘op de zeepkist’ om hun standpunt weer te geven. Hierna volgt een discussieronde.
  • 1 november Commissie AZ over het te nemen besluit.
  • 9 november Raadsvergadering in de Grote Kerk met definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Meer informatie

De reacties van Gooise Meren en Amsterdam zijn beschikbaar via onze website www.weesp.nl/toekomstvisie. Hier treft u tevens alle eerder verschenen berichten en onderzoeksrapporten.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken