HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Toekomstvisie Weesp wordt bespreekstuk in raad

Toekomstvisie Weesp wordt bespreekstuk in raad

Dit item is verlopen op 19-11-2016.

Bespreekstuk in plaats van hamerstuk

De Stuurgroep Bestuurlijke Toekomst heeft gisteravond besloten om de Toekomstvisie Weesp volgende week donderdag, 27 oktober 2016, toch als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering. Eerder was de stuurgroep voornemens om de Toekomstvisie als hamerstuk te behandelen, omdat de gemeenteraad unaniem achter de inhoud van het rapport staat. Voortschrijdend inzicht heeft de stuurgroep echter doen besluiten dat de toekomst van Weesp een te belangrijk onderwerp is om als hamerstuk te behandelen.

Inbreng inwoners mogelijk en gewenst

Aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Weesp wordt tijdens de bespreking van de Toekomstvisie Weesp de mogelijkheid en ruimte geboden om hun inbreng te geven. De gemeenteraad hecht hier waarde aan en nodigt mensen die willen inspreken hiertoe uit.

Inspreken

Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken? Meldt u zich dan aan bij de Griffie. Dit kan via de mail: griffie@weesp.nl of telefonisch via: tel. (0294) 491 324.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken