HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Veel reacties op vragenlijst stationsgebied Weesp

Veel reacties op vragenlijst stationsgebied Weesp

Dit item is verlopen op 05-12-2014.

De gemeente Weesp heeft begin oktober 2014 een vragenlijst verspreid onder ruim 1200 bewoners rondom het stationsgebied. De reden hiervoor is dat wij graag meer inzicht wilden krijgen in de aard en omvang van de groep mensen die gebruik maakt van de stationshal. Dit in verband met het voornemen van de NS om de OV-poortjes af te sluiten.

Naast de huis-aan-huis bezorging kon iedereen de vragenlijst ook online invullen. Het is duidelijk dat dit onderwerp leeft onder de bewoners van Weesp want we hebben maar liefst een kleine 520 reacties mogen ontvangen. Onze dank daarvoor! Door al deze inzendingen kunnen we stellen dat we ons een reëel beeld kunnen vormen van het gebruik van de stationshal. Hieronder treft u de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek:

 

 • Er zijn 518 reacties binnengekomen. Circa. 55% van de respondenten gebruikt de stationshal dagelijks en/of wekelijks om van het ene gebied naar het andere gebied te komen (passant);
 • Slechts 11% van de respondenten gebruikt de passage niet /nooit voor het maken van een oversteek van het ene naar het andere gebied;
 • Het merendeel van de passanten (circa. 70%) maakt gebruik van de passage om naar een bestemming te gaan aan de andere zijde van het station. Het voornaamste doel is het brengen van een bezoek aan vrienden /kennissen /familie;
 • Van de respondenten vindt circa 55% het een slecht idee om de OV-chipkaart te gebruiken om alsnog gebruik te kunnen maken van de passage. Circa 21% van hen vindt dit wel een goed idee en de overige 24% is verdeeld hierover;
 • De zogenaamde passagepas (een gratis pas die alleen bedoeld is om door de stationshal te lopen) wordt door circa 52% van de respondenten als een goede oplossing gezien. Ongeveer 30% vindt dit geen goede oplossing en een kleine 20% is verdeeld hierover;
 • Van de 518 respondenten hebben 65 personen geen OV-chipkaart.
  • Daarvan gebruikt ongeveer 54% op zeer regelmatige basis de passage door het station (zonder met de trein te reizen).
  • Daarvan vindt circa 58% het een goed idee om een passagepas in te voeren.
  • Daarvan vindt slechts circa 3% het een goed idee om de OV-chipkaart te gebruiken voor de toegang.

 

Overige conclusies:

 • Van de 518 respondenten is circa 78% dagelijks dan wel wekelijks op het station Weesp;
 • Van de 518 respondenten reist circa 55% dagelijks dan wel wekelijks met de trein;
 • Van de respondenten is circa 87% in het bezit van een OV-chipkaart;
 • Van de respondenten maakt 62% wel eens gebruik van de Meester Bouhuijstunnel voor het maken van de oversteek van het ene gebied naar het andere gebied. Daarvan vindt 42% de tunnel niet veilig, 22% vindt de tunnel wel veilig en de overige 36% vindt de tunnel niet veilig maar ook niet onveilig;
 • De respondenten die geen gebruik maken van de Meester Bouhuijstunnel doen dit niet vanwege veiligheid of het feit dat de route om is (beide argumenten scoren ongeveer even hoog).

 

In algemene zin kunnen we stellen dat de stationshal door de meerderheid van de respondenten wordt gebruikt voor het maken van een oversteek van het ene naar het andere gebied. Daarbij wordt de stationshal voornamelijk gebruikt om vanuit Leeuwenveld naar de andere zijde van het station te gaan. Andersom wordt de beweging ook gemaakt maar in mindere mate. Uit het onderzoek blijkt verder dat een meerderheid van de respondenten het gebruik van de OV-chipkaart voor de toegang geen goede oplossing vindt. Daarentegen vindt een meerderheid van de respondenten het wel acceptabel om met een passagepas door de stationshal te lopen.

Wij willen nogmaals de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, hartelijk danken. Onder de respondenten zullen wij 3 VVV-bonnen verloten ter waarde van € 15,--. De winnaars zullen hier op korte termijn persoonlijk bericht over ontvangen.

Wij zijn in goed overleg met de NS. De resultaten van dit onderzoek zullen wij gebruiken voor het verdere overleg dat wij met hen voeren over het afsluiten van de OV-poortjes. Ook de resultaten van het onderzoek dat de NS heeft gehouden onder de reizigers op het station Weesp, zullen meegenomen worden tijdens deze overleggen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken