HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Veiligheidsindex voor Weesp

Veiligheidsindex voor Weesp

Circa 500 Weespers ontvangen één dezer dagen een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek naar de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving in Weesp.

Weesp sluit hiermee, vooruitlopend op de bestuurlijke fusie met de gemeente Amsterdam, aan bij de reeds bestaande monitor voor de regio Amsterdam-Amstelland. Daarom ontvangen inwoners die worden uitgenodigd voor dit onderzoek een brief vanuit de gemeente Amsterdam, mede ondertekend namens de deelnemende gemeenten, waaronder Weesp.

In 2019 heeft de gemeenteraad van Weesp het Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 vastgesteld. De veiligheidsindex maakt onderdeel uit van dit Integraal Veiligheidsplan. De uitkomsten van deze monitor worden gebruikt om Weesp (nog) veiliger te maken.

Digitale enquête

Vanaf nu wordt drie keer per jaar steekproefsgewijs aan een groep bewoners gevraagd mee te doen aan een digitale enquête met vragen over de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving. Per keer worden er andere inwoners benaderd voor de enquête. Het onderzoek bevat onder meer vragen die voorheen door het CBS werden onderzocht.

Betrouwbaar beeld, effectiever beleid

Met de veiligheidsindex komt er een betrouwbaar beeld van de sociale veiligheid in de wijken beschikbaar. Het veiligheidsbeeld is dan gebaseerd op politiecijfers, veiligheidsbeleving van bewoners, gerapporteerd slachtofferschap en ervaren overlast. Daarnaast ontstaat er ook inzicht in allerlei leefbaarheidsaspecten, tevredenheid over politie en handhaving en dergelijke. De index geeft uiteindelijk in de vorm van cijfers weer hoe (on)veilig het in een wijk is. De indexcijfers bestaan uit zowel politiecijfers als enquêtegegevens. De gemeente kan aan de hand van de indexscores en deze informatie effectiever beleid voeren en middelen en capaciteit informatie gestuurd inzetten.

Burgemeester Van Bochove hoopt op de medewerking van Weespers die worden benaderd: “Voor een goed inzicht in de veiligheidsbeleving, is het van belang dat zo veel mogelijk benaderde Weespers deelnemen aan de enquête.”

Bureau OIS

Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) verzamelt sinds 2005 enquêtegegevens in en voor de politieregio Amsterdam-Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) en maakt drie keer per jaar de veiligheidsindex over 109 wijken in deze regio. Vanaf dit jaar worden de wijken in Weesp toegevoegd aan deze gegevens en is vergelijking mogelijk met voorgaande periodes en wijken uit de regio Amsterdam-Amstelland.

OIS heeft in haar onderzoeksprogramma een onafhankelijke positie die vergelijkbaar is met die van het CBS binnen de Rijksoverheid.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken