HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Vereniging Rembrandt verleent geen subsidie voor aankoop Sybilla

Vereniging Rembrandt verleent geen subsidie voor aankoop Sybilla

Dit item is verlopen op 24-10-2015.

Onlangs is voor het schilderij “De vier evangelisten” uit 1734 van Weesper schilder G.J. Sybilla subsidie aangevraagd bij de Vereniging Rembrandt. Afgelopen vrijdag, 18 september 2015 toonden oud-conservator,  Aukje Zondergeld, en wethouder kunst en cultuur, Peter Eijking, het schilderij aan de subsidiecommissie. De Vereniging Rembrandt heeft echter besloten geen subsidie toe te kennen aan het Museum Weesp om het schilderij aan te kunnen kopen.

Reden voor afwijzen subsidie

De Vereniging Rembrandt hanteert bij de beoordeling van de aanvraag een aantal criteria:
het belangrijkste criterium is dat de aankoop waarde toevoegt aan ons nationaal openbaar kunstbezit. Het moet voor onze nationale collectie als geheel een verrijking zijn. Aangezien er in Nederland al enkele belangrijke Sybilla’s zijn, namelijk in het Catharijneconvent, in Zwolle en in Weesp zelfs meerdere, was dit niet het geval.
Daarnaast moet de aankoop passen in de collectie van het aanvragende museum. De vereniging vond dat zeker wel het geval; vond het ook van groot cultuurhistorisch belang voor ons museum (Sybilla was een Weesper schilder én bestuurder). Met spijt werd gemeld dat juist het feit dat Weesp al een collectie van Sybilla heeft, volgens de subsidieverleningscriteria van de vereniging de reden moet zijn om geen subsidie te verstrekken. Naar hun mening voegt dit schilderij onvoldoende toe.

Verrijking voor Weesp

Het schilderij “De vier evangelisten” is voor Weesp een verrijking en van groot cultuurhistorisch belang. Bij de grote brand in het centrum van Weesp in 1968 gingen drie schilderijen van Sybilla verloren. Reden genoeg om nu de kans te grijpen er weer een te verwerven. De schilder Sybilla was zeer actief in het Weesp van de Gouden Eeuw; hij was weesmeester en gasthuismeester en vele jaren burgemeester.
Naar de mening van oud-conservator en stadshistorica Aukje Zondergeld is het waarschijnlijk dat Sybilla in de evangelist Lucas zijn zelfportret heeft geschilderd. Er is verder geen afbeelding van Sybilla zelf bekend.

Crowdfunding opgezet

Om toch de aankoop van het schilderij te kunnen financieren is Museum Weesp in gesprek met de Historische Kring Weesp (HKW) om de mogelijkheid te onderzoeken om samen een crowdfundingsactie op te starten om de benodigde 6000 euro via giften bijeen te brengen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken