HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen, gemeentelijk referendum Gooise Meren of Amsterdam en landelijk referendum over Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen, gemeentelijk referendum Gooise Meren of Amsterdam en landelijk referendum over Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

Dit item is verlopen op 22-04-2018.

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het gemeentelijk referendum Gooise Meren of Amsterdam en landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) gehouden. De voorlopige uitslagen van deze gecombineerde verkiezingen zijn woensdagavond laat bekendgemaakt. In de gemeente Weesp ging 62,74% van de stemgerechtigden naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 was dat 55%.

Het was de eerste keer dat de kiezers ook naar de stembus mochten voor het gemeentelijk referendum. 61,98% van de stemgerechtigden bracht hun stem uit voor het gemeentelijk referendum. Voor het landelijk referendum Wiv bracht  63,43% van de stemgerechtigden hun stem uit.  

Burgemeester Bas Jan van Bochove: “Duidelijk is dat veel Weespers vandaag zijn gaan stemmen. Ik ben trots dat er deze verkiezingen weer veel inwoners naar de stembus zijn gegaan en van hun democratisch recht om te stemmen gebruik hebben gemaakt. Het laat weer zien dat onze inwoners zeer betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de stad.”

Voorlopige verkiezingsuitslagen

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn op partijniveau. Deze zijn te vinden op www.weesp.nl/uitslagverkiezingen. Hier vindt u ook de uitslagen van de twee referenda. Uitslagen op kandidaatsniveau en per stemdistrict worden hier zo spoedig mogelijk aan toegevoegd.

Grootste winnaars gemeenteraadsverkiezing

De grootste winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de WSP met 30% van de stemmen, gevolgd door het CDA met 18,4% van de stemmen en GroenLinks met 15,4% van de stemmen.

Uitslag gemeentelijk referendum Gooise Meren of Amsterdam

Met 57,4% van de stemmen is Amsterdam als grootste uit de bus gekomen. Gooise Meren behaalde 42,6% van de stemmen. Het opkomstpercentage van het gemeentelijk referendum was 61,98%.

Uitslag landelijk referendum Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

Voor het landelijk referendum was het opkomstpercentage 63,3.% in Weesp. 53% daarvan stemde tegen invoering van de wet, 47% voor.
 

Definitieve vaststelling

Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur worden de definitieve verkiezingsuitslagen door het hoofdstembureau van de gemeente Weesp vastgesteld. 
 

Definitief raadsbesluit op maandag 26 maart in de Grote Kerk

Op maandag 26 maart om 20.00 uur houdt de gemeenteraad een extra raadsvergadering in de Grote Kerk van Weesp aan de Nieuwstraat 21. In deze vergadering neemt de gemeenteraad, in de huidige samenstelling, een definitief besluit over de toekomstige fusiepartner van Weesp. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Kijkt u voor de agenda en stukken op www.weesp.nl/raadsinformatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken