HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesp wil schaarste en speculatie tegengaan door onttrekken, verkameren en opsplitsen bij woningen te beperken.

Weesp wil schaarste en speculatie tegengaan door onttrekken, verkameren en opsplitsen bij woningen te beperken.

Op 3 maart 2021 heeft het college het concept van de wijzigingsverordening huisvestingsverordening Weesp 2019 vrijgegeven voor inspraak. De inspraakprocedure loopt tot 17 maart. In de verordening wordt voorgesteld om een vergunningplicht in te voeren voor woningonttrekking, sloop of gebruik voor bedrijf, samenvoeging en omzetting naar kamerverhuur en woningvorming. Dit laatste houdt het verbouwen van een grote woning tot meerdere woningen in.

Diversiteit in woningen

Met de concept-verordening wordt het beleid uitgewerkt om woningschaarste te bestrijden en speculatie tegen te gaan. De daling van het aantal sociale en middenhuurwoningen leidt er namelijk nu toe, dat inwoners in Weesp moeilijk een voor hen geschikte, passende woningen kunnen bemachtigen. Daarbij worden snelle huur- en koopprijsstijgingen van het woningaanbod genoemd als motief voor vertrek uit de gemeente van middeninkomens en starters met een laag inkomen om elders passende woningen te kunnen kopen of huren.

Kamerverhuur, woningvorming, samenvoeging en onttrekking beperkt

Het voorstel voor deze verordening regelt het behoud en de samenstelling van de woningvoorraad. Ook omdat bij kamergewijze verhuur en het maken van meerdere woningen uit één woning niet alleen de samenstelling van de voorraad wijzigt, maar ook de leefbaarheid in en om de woning soms negatief wordt beïnvloed. Beide wijzigingen houden ook kwaliteitseisen in onder meer t.a.v. loden leidingen, installaties en asbest.

  • Kamerverhuur

Bij een vergunningaanvraag voor omzetting naar onzelfstandige woonruimte (kamergewijze verhuur aan 3 of meer personen) wordt alleen een vergunning verstrekt als er een gemeenschappelijke ruimte is van minstens 11 vierkante meter die minimaal 3 meter breed is. Daarnaast moet iedere huurder voortaan een eigen huurcontract voor zijn of haar kamer krijgen. Vanaf 4 kamers geldt dat de woningen ook geluidsisolatie moeten. Afhankelijk van het woonoppervlak mogen maximaal zes kamers in een woning worden gemaakt. Inwoning van een huishouden is wel vergunningvrij als dit om mantelzorg, of eerste- en tweedegraads familieleden gaat.

  • Woningvorm

Bij woningvorming kan een grondgebonden eengezinswoning in hooguit twee woningen van minimaal 100 m² worden verbouwd en appartementen in woningen van minimaal 40 of 50 m² afhankelijk van wijk en woningmarkt-segment. De maten zijn gelijk aan de verordening doelgroepen woningbouw.

  • Samenvoeging

Een vergunning voor het samenvoegen van woningen wordt afgegeven als de bestaande woningen meer dan 200 wws (woningwaarderingsysteem)-punten heeft. Dit geldt ook als een of meer bestaande woningen onder 200 wws-punten zijn en bereikbaar blijven voor huishoudens met een (laag) middeninkomen of een te krap wonend huishouden na samenvoeging passend woont.

Bedrijfsruimte in een woning

Bij gebruik van een deel van de woning als bedrijfsruimte mag maximaal 40% van de woonruimte voor eigen kantoor of eigen praktijk aan huis gebruikt worden.

Meer informatie

U kunt tot 17 maart reageren op de voorgestelde wijzigingen in de huisvestingsverordening. De nieuwe verordening is te vinden op weesp.nl/terinzage.
De wijzigingsverordening huisvestingsverordening Weesp 2019 ligt ter inzage van 3 maart tot 17 maart 2021 in het informatiecentrum in het stadskantoor.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken