HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesper horeca scoort redelijk op naleving verkoop alcohol aan jongeren

Weesper horeca scoort redelijk op naleving verkoop alcohol aan jongeren

Dit item is verlopen op 21-09-2017.

Mysterieshopactie 2017

Gemeenten zijn sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Om de naleving te monitoren geven de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek jaarlijks opdracht voor het uitvoeren van een onafhankelijke streekproef. Bureau Nuchter, kenniscentrum leeftijdsgrenzen heeft de mysterieshopactie 2017 uitgevoerd. In dit onderzoek is gemeten in hoeverre alcoholverstrekkers actie ondernemen en in hoeverre zij vervolgens overgaan tot een correcte naleving van de Drank- en Horecawet.

Met behulp van zeventienjarige “MysteryKids”, onder begeleiding van auditoren van bureau Nuchter, zijn sportkantines, horecaondernemingen, cafetaria’s en detailhandel bezocht. Per locatie zijn op verschillende dagen en tijdstippen steeds twee aankooppogingen gedaan door zowel een zeventienjarige jongen als een zeventienjarig meisje.

De resultaten


Weesp scoort beter dan het landelijk gemiddelde

De mysterieshopactie toont aan dat de naleving van de regelgeving, voor verkoop van alcoholische consumpties aan minderjarigen, zowel in Weesp als in de gehele Gooi en Vechtstreek meer dan redelijk (hoger dan het landelijk gemiddelde) is.

Toezicht op naleving Drank- en Horecawet blijft nodig

De Drank- en Horecawet is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Helaas scoren we als regio boven gemiddeld op de consumptie van alcoholgebruik. Zowel onze jongeren als onze volwassenen drinken meer dan gemiddeld. Vooral het drinken van veel alcohol in korte tijd is schadelijk voor het brein. De gemiddelde comadrinker is rond de 15 jaar jong en na 1 keer comazuipen kan zijn of haar I.Q. met 10 punten zakken.

Overmatig alcoholgebruik geeft een vergrote kans op agressief gedrag, seksueel risicogedrag en ongelukken, vaak in combinatie met overlast. Op jonge leeftijd starten met alcohol verhoogt bovendien de kans op verslavingsproblemen op latere leeftijd. Uit onderzoek komt naar voren dat bij geweld onder invloed van alcohol in bijna de helft van de gevallen sprake is van 'zwaar geweld'. Toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet blijft daarom nodig.

Meer informatie

De bovenstaande resultaten zijn te vinden in het rapport Alcoholverkoop aan jongeren 2017, onderzoek naar de ontwikkeling van de regionale naleving in de Regio Gooi en Vechtstreek. Het volledige rapport is opvraagbaar door het sturen van een e-mail naar info@weesp.nl, t.n.v. de heer R. van der Spek.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken