HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacy

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.


De gemeente Weesp geeft door middel van privacybeleid en het privacyreglement duidelijk richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Deze documenten zijn van toepassing op de gehele (in- en externe) organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzameling van de gemeente.

Wat staat er in het privacybeleid?

In het privacybeleid wordt onder andere gesproken over bewaartermijnen, vertrouwelijkheid en informatie die wij delen met derden.

Wat staat er in het privacyreglement?

In dit reglement laat de gemeente Weesp zien op welke manier zij omgaat met de (persoons)gegevens en privacy.

Wat staat er in het verwerkingsregister?

In het verwerkingsregister staan al onze werkprocessen beschreven, inclusief de eigenaren van deze werkprocessen.

Hoe gaat de gemeente om met persoonsgegevens en welke rechten hebt u?

In het kader van de wet Avg (Algemene verordening gegevensbescherming) kunt u voor verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij het Loket Persoonsgegevens.

In het kader van Avg kunt u onder andere terecht voor:

 • inzage in uw persoonsgegevens
 • correctie van uw persoonsgegevens
 • verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van toestemming die u eerder hebt gegeven

Verzoeken op basis van de Avg worden afgehandeld door het Loket Persoonsgegevens van Gemeente Amsterdam. Dit is een coördinerende afdeling die samen met de verwerkingsverantwoordelijke afdelingen (Weesp) verzoeken oppakt. Het loket neemt uw aanvraag in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag. Ook krijgt u via dit loket het besluit en een reactie op uw verzoek.

De identificatie is verplicht bij een Avg verzoek. Wij vragen u om in te loggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Vanwege de verplichte identificatie is het niet mogelijk om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Maakt u geen gebruik van DigiD? Dan vragen wij u om langs te komen bij het Stadskantoor voor de identificatie en het indienen van de aanvraag. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken.

Wij vragen u vooraf uw verzoek te omschrijven. De aanvraag moet voldoen aan:

 • Een omschrijving van het verzoek. Gaat het om inzage, correctie, verwijdering of het intrekken van toestemming. Op welke gegevens heeft uw verzoek betrekking? Neemt u bepaalde diensten af bij de gemeente? Hebt u onlangs contact gehad met de gemeente? Over welke periode heeft uw verzoek betrekking? Welke aandachtspunten wilt u meegeven voor de beoordeling van uw verzoek?
 • uw volledige naam
 • uw eigen adresgegevens. Let op: wij mogen geen besluit verzenden naar een ander adres
 • uw contactgegevens: telefoonnummer en mailadres. Let op: deze contactgegevens worden enkel voor het afhandelen van het verzoek gebruikt en worden niet opgeslagen in gemeentelijke systemen.
 • Ondertekening van uw verzoek met de datum.

Uw verzoek wordt door het Stadskantoor doorgestuurd naar het Loket Persoonsgegevens. U ontvangt binnen een maand na het indienen van uw verzoek reactie.

Hebt u (algemene) vragen over het indienen van een Avg verzoek of heeft u tussentijds vragen? Neem dan contact op met het Loket Persoonsgegevens via het mailadres: loket.persoonsgegevens@amsterdam.nl

Verzoek AVG
 

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken