HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Procedures

Procedures

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijke informatiecentrum in het Stadskantoor.

Zienswijzen

Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt, tenzij bij het ontwerpbesluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. De zienswijze kan worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit (dit is bij verzonden besluiten al de verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een bezwaarschrift toezenden aan het College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp. Graag ontvangt de gemeente bij het bezwaarschrift uw e-mailadres voor mogelijk overleg over de afhandeling van het bezwaar. U kunt alleen bezwaar maken tegen de met een * gemerkte besluiten. Bezwaarschriften voor ** gemerkte besluiten kunt u zenden aan de burgemeester van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van een besluit. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. De kosten hiervan kunt u opvragen bij de rechtbank.

Klachtenbehandeling

Indien u van mening bent dat de gemeente of een medewerker van de gemeente zich in een bepaalde situatie tegenover u of een ander niet correct heeft gedragen, dan kunt u mondeling via tel. (0294) 491 391, schriftelijk (College van burgemeester en wethouders van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp) of digitaal via de website weesp.nl/klacht een klacht indienen. De gemeente zal dan contact met u opnemen over de afhandeling van uw klacht.

Als uw klacht niet naar tevredenheid door de gemeente is afgedaan, kunt u vervolgens een beroep doen op de Nationale Ombudsman. Deze ombudsman kan onderzoek doen en brengt hierna een rapport uit waarin een oordeel staat over het handelen van de gemeente.

Contactgegevens Nationale Ombudsman

Postadres: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag. E-mail info@gemeentelijkeombudsman.nl.

Website nationaleombudsman.nl. Telefoonnummer (0800) 33 55 555 (op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur). Ook kunt u een folder van de Nationale Ombudsman afhalen in het Informatiecentrum van de gemeente Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken