HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Nieuw parkeerbeleid: meer ruimte voor bewoners

Nieuw parkeerbeleid: meer ruimte voor bewoners

Inwoners van Weesp krijgen meer ruimte om te parkeren. Dat is het gevolg van de beslissing die de gemeenteraad van Weesp 3 juli 2019 heeft genomen.  Er is besloten het gebied waar betaald moet worden voor parkeren flink uit te breiden. Bekijk hier het definitieve Parkeerbeleidsplan.

Met het aannemen van het nieuwe beleid is een einde gekomen aan een lang proces waarin inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de kans hebben gekregen mee te denken over het nieuwe parkeerbeleid.

Parkeren met vergunning

In een deel van Zuid I, een deel van de Schildersbuurt, het Herensingelkwartier en de stationsomgeving wordt betaald parkeren ingevoerd. Het betaald parkeren gaat hier gelden van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Inwoners van deze delen van de stad kunnen een parkeervergunning aanvragen waarmee zij binnen hun zone kunnen parkeren.

kaart parkeren in Weesp

Parkeren in het centrum

In het centrum - dichtbij de winkels - geldt een maximale parkeerduur van 2 uur. De uren waarop het betaald parkeren geldt, wijken hier iets af van de andere gebieden.

  • Wanneer de winkels open zijn (maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00, op vrijdag van 10 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur) kan hier alleen tegen betaling geparkeerd worden.
  • Buiten deze uren mag er tot 20.00 uur ook geparkeerd worden met een vergunning.
  • Buiten de genoemde tijden kan overal gratis geparkeerd worden, ook zonder vergunning.

Planning

Het uitgangspunt is om de maatregelen in de op het kaartje aangegeven gebieden gelijktijdig in te voeren vanaf september 2020. Voor die tijd moeten er onder andere verordeningen worden opgesteld, betaalautomaten worden geplaatst in de wijken waar betaald parkeren wordt ingevoerd en een vergunningensysteem worden opgezet.   

Vitaal en leefbaar

Het college van burgemeester en wethouders wil de vitaliteit en leefbaarheid van Weesp verder vergroten. In de zones waar nu betaald parkeren wordt ingevoerd kwam dit door de hoge parkeerdruk in het geding. Betaald parkeren is een goede manier om deze problematiek aan te pakken. Door de combinatie van betaald parkeren en een vergunning kunnen bewoners en ondernemers vaker in de nabijheid van hun bestemming te parkeren.

Monitoring

In het besluit heeft het college de opdracht gekregen de gevolgen van het nieuwe beleid voortdurend in kaart te brengen om de positieve en negatieve effecten van de regulering in beeld te brengen. Dit geldt niet alleen voor de wijken waar het nieuwe beleid wordt ingevoerd, maar juist ook voor omliggende wijken. Door het zogenaamde ‘waterbedeffect’ kan het zijn dat in andere wijken de parkeerdruk toeneemt. Wanneer dit het geval blijkt kan dit tot aanvullende maatregelen leiden.

Satellietlocaties

De gemeenteraad van Weesp wil graag de mogelijkheid hebben van zogenaamde satellietlocaties om auto’s voor een aantrekkelijk tarief aan de rand van het centrum te kunnen laten parkeren. In een eerste zoektocht zijn hiervoor enkele locaties gevonden. Deze gaan echter allemaal ten koste van stedelijk groen, waardoor deze locaties niet geschikt worden geacht. In de komende tijd wordt de zoektocht voortgezet en worden er alternatieven onderzocht die een grotere investering vragen voordat het terrein geschikt is voor parkeren. Hierbij kan gedacht worden aan het slopen van bestaande bebouwing en het realiseren van parkeerplekken op die locaties. Het kostenaspect speelt bij deze beslissing een belangrijke rol. Ook zet de gemeente in op een P&R waar mensen die vanaf daar verder reizen tegen gereduceerd tarief kunnen parkeren.    

Parkeernormennota

Met het vaststellen van nieuw parkeerbeleid voor de gemeente Weesp is ook een parkeernormennota voor auto’s en fietsen vastgesteld. In de parkeernormennota zijn de uitgangspunten vastgelegd waarmee de parkeernormen binnen Weesp kunnen worden bepaald. Deze normen worden toegepast wanneer er sprake is van een ontwikkeling (bouw of functiewijziging van een gebouw). Het doel is om te voorkomen dat de parkeerdruk in de omgeving toeneemt als gevolg van deze ontwikkelingen.

Voor alle nieuwe ontwikkelingen die vanaf heden worden opgestart is deze parkeernormennota van toepassing.

Aanvullende maatregelen

Tweede auto
Bewoners van de gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd die bij het vaststellen van het beleid twee auto’s hebben, kunnen een tweede vergunning krijgen. Auto’s aangeschaft na 11 juni 2019 komen niet in aanmerking voor een tweede auto. Ook wie na 11 juni 2019 nieuw in het gebied is komen wonen, heeft recht op één vergunning. Zo wil de gemeente er voor zorgen dat het hebben van twee vergunningen op één adres langzaam uitsterft.

Betaald parkeren in uw straat?
Een parkeervergunning wordt alleen verleend aan de bewoners of ondernemers uit het betreffende gebied. Na de invoering van het nu vastgestelde beleid, zullen we de effecten hiervan evalueren. Op basis daarvan kan besloten worden om in meer straten betaald parkeren in te voeren. Daarbij speelt de mening van de bewoners uiteraard een belangrijke rol.

Fietsparkeren
In aanvulling op het parkeerbeleid voor auto’s gaat de gemeente ook het beleid voor fietsparkeren herzien en daarmee verbeteren.

Vraag en antwoord

Meer weten? Wellicht wordt uw vraag beantwoord in Vraag en antwoord parkeerbeleid Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken