HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Ontwikkeling Weesperschool

Ontwikkeling Weesperschool

Met het samengaan van de Jan Woudsmaschool en de Kors Breijerschool en de daaropvolgende verhuizing naar de “Brede School Kors Breijer”, zijn de voormalige schoolgebouwen leeggekomen. Voor de locatie aan de Sinnigsvelderstraat/ Waarschapsstraat zijn andere gebruikers gevonden binnen de maatschappelijke bestemming van het gebouw. Voor de locatie aan de Sinnigvelderstraat/ Waarschapsstraat is geen alternatief gevonden binnen de huidige maatschappelijke bestemming. Om die reden is ervoor gekozen het schoolgebouw te slopen en de locatie beschikbaar te stellen voor een herontwikkeling.

De gemeenteraad heeft voor de locatie een ruimtelijk kader vastgesteld. Aan de marktpartij is gevraagd om binnen dit kader nieuwbouw te realiseren. De ontwikkeling van de locatie is in een nationale openbare aanbestedingsprocedure aangeboden aan marktpartijen. De winnende geselecteerde partij BPD ontwikkeling BV zal de gerealiseerde woningen vervolgens zelf aan huurders en kopers kunnen verhuren en verkopen.
Het doel is om op deze locatie voornamelijk betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren voor jongeren (uit Weesp) tot 23 jaar.

Na de definitieve gunning is de Realisatieovereenkomst getekend door partijen op dinsdag 19 juni 2018 zodat de ontwikkeling van de locatie kan gaan plaatsvinden. Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen onder welke voorwaarden de overeenkomst is aangegaan om te komen tot de realisatie van het plangebied.

In de overeenkomst staan onder andere afspraken over de realisatie van het plangebied, het inrichten en terugleveren van de openbare ruimte en planschade. Daarnaast zijn er ook bepalingen opgenomen om te borgen dat de woningen betaalbaar blijven en de eerste huurwoningen ook worden toegewezen aan mensen woonachtig in Weesp.

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van 4 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Weesp. Tevens is de beschrijving, ook na eerder genoemde termijn van zes weken, te lezen via de gemeentelijke website.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken