HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Prestatieafspraken 2018 en 2019

Prestatieafspraken 2018 en 2019

Dit is het tweede jaar dat wij de gemeente Weesp, Ymere en huurdersverenigingen De Vechtstroom en WMM met elkaar prestatieafspraken maken.

Nadrukkelijke wens was om concreter te worden. Deze prestatieafspraken geven richting aan beleid en uitvoering. Het is een momentopname in het jaar van hoe wij werken. Maar het werk en onze samenwerking gaat het hele jaar door. Met de werkgroep en het bestuurlijk overleg, en daarnaast onder andere ook projectgroepen, borgen we dat we gedurende het jaar onze ambities en prestaties waar maken. De monitor is daarbij een belangrijk instrument.

Belangrijke resultaten waar we naartoe werken zijn

a. Uitvoering van de plannen in Hogewey

b. Doorstroming van de woningvoorraad

c. Verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Voor meer informatie over de stand van zaken van de uitvoering van de prestatieafspraken 2017 kunt u hier het rapport inzien.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken