HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Toekomstvisie Aetsveld

Toekomstvisie Aetsveld

De wijk Aetsveld, gebouwd in 1980, viert in 2020 haar 40-jarig bestaan. De schoolgebouwen in Aetsveld van De Terp en De Hobbedob, stammen ook uit 1980 en worden, na 40 jaar gebruik in 2021 afgeschreven.

In het coalitieakkoord 2018 – 2022 is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de toekomst van de gebouwen en het schoolterrein: “De schoolgebouwen in Aetsveld (De Terp en De Hobbedob) zijn afgeschreven in 2020 en er dient een onderzoek te komen naar de toekomst van de gebouwen. Dit onderzoek wordt gezien als onderdeel van een toekomstvisie op de wijk Aetsveld, waarbij nadrukkelijk gekeken gaat worden naar het benodigde voorzieningenniveau in Aetsveld.” (pag.8).

Dit betekent dat er een toekomstvisie voor de wijk Aetsveld gemaakt gaat worden.

De toekomstvisie

De wijkvisie begint met de huidige leefbaarheid en het huidige voorzieningenniveau in de wijk Aetsveld door een inventarisatie van bestaande rapporten en onderzoeken zoals de gezondheidspeilingen (Emovo), opening buurtkamer en leerlingenprognoses. Ook wordt gebruik gemaakt van informatie zoals die op sites als www.waarstaatjegemeente.nl te vinden is.

Dit overzicht wordt aangevuld met interviews met professionals zoals Ymere, Versa, Vivium maar ook de Spar, de huisartsenpraktijk en de wijkagent: hoe denken zij over de wijk en welke mogelijkheden zien zij voor de toekomst.

Aan bewoners van de wijk wordt de vraag voorgelegd: wat vindt u fijn aan het wonen in Aetsveld en wat kan beter? Welke ideeën heeft u voor de wijk die het woonplezier en de leefbaarheid verbeteren of vergroten?

Om het antwoord te krijgen is een brief naar alle bewoners van Aetsveld gestuurd. Er zijn veel antwoorden binnengekomen.

Inloopavond 20 mei

Op maandag 20 mei is een inloopavond georganiseerd om bewoners te laten welke ideeën en opmerkingen er allemaal zijn binnengekomen. Op poster is een samenvatting gegeven: zie posters

Poster Openbare ruimte Groen;

Poster Openbare ruimte Leefomgeving en Beheer

Poster Parkeren en Verkeer

Poster Activiteiten en Voorzieningen

In het najaar van 2019 komt er weer een inloopavond waarin de gemeente laat zien elke opmerkingen en ideeën in het huidige beleid passen en welke voor nieuw beleid kunnen zorgen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken