HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projecten  |  Weesp gaat aan de slag met de binnenstad. Doet u mee?

Weesp gaat aan de slag met de binnenstad. Doet u mee?

Dit item is verlopen op 01-01-2020.

De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven en organisaties een economisch actieplan voor een levendige en leefbare binnenstad opstellen. Het accent ligt op het versterken van de werkgelegenheid en de voorzieningen. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan meepraten of meedenken, via deelname aan een bijeenkomsten of een schriftelijke reactie.

Werken aan een toekomstbestendige binnenstad

Weesp heeft een historische binnenstad met een mooie ligging aan de Vecht. Er zijn veel zelfstandige speciaalzaken in dagelijkse en niet-dagelijkse producten gevestigd. Veel inwoners en ondernemers zijn trots op de stad. Tegelijkertijd daagt de binnenstad ook uit, want wonen, werken, recreëren en parkeren vinden plaats in een schaarse ruimte. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen gaande: de ondernemers hebben dit jaar een ondernemersfonds opgericht, de gemeente werkt aan terrassenbeleid en parkeervoorzieningen, en met de nieuwe woonwijk Weespersluis zal de bevolking de komende jaren groeien.

Onderwerpen als leegstand en overlast aanpakken

Uit onderzoek en overleg met de ondernemersverenigingen blijkt dat het goed gaat met de binnenstad, maar er is ook bijvoorbeeld zichtbare winkelleegstand en wordt er overlast ervaren. Wethouder Astrid Heijstee-Bolt wil namens het college graag met betrokken partijen om tafel om onderwerpen als detailhandel, horeca, evenementen en leefbaarheid te behandelen.

Wat vindt u bijvoorbeeld van de huidige evenementen en aan welke winkels en horecagelegenheden hebt u behoefte? Wat zijn uw wensen? Een gespecialiseerd adviesbureau begeleidt het plan. Op basis van de ontvangen reacties en het overleg worden acties opgesteld, met als doel het toekomstbestendig maken van de binnenstad.

Publieksbijeenkomst

Op dinsdag 22 januari is er een publieksbijeenkomst gehouden worden waar iedereen welkom was (dus ook bewoners die niet in de binnenstad wonen). Na een presentatie van het bureau BRO konden de aanwezigen reageren op stellingen. De meeste inwoners die aanwezig waren, zijn inwoners van de binnenstad. Lees het verslagde stellingen en de reacties.

Klankbordbijeenkomst

Dinsdag 29 januari is de eerste klankbordgroepbijeenkomst gehouden. Bij de deelname aan de klankbordgroep hanteren we een zeker maximum aantal deelnemers en we letten op de spreiding over de stad, want de binnenstad is ook voor de andere wijken van belang. Lees het verslag van de eerste klankbordgroepbijeenkomst.

De tweede bijeenkomst is gepland op 26 februari van 19.30 - 21.30 uur in het stadskantoor.
Het verslag van deze bijeenkomst is in concept beschikbaar.

Planning

- Publieksbijeenkomst (openbaar): 22 januari 2018, 20.00-21.30 uur

- Eerste bijeenkomst klankbordgroep: 29 januari 2019, 15.00-17.00 uur

- Tweede bijeenkomst klankbordgroep: maart 2019

- Slotbijeenkomst (openbaar): maart 2019

- Concept-plan: april 2019.

Bijeenkomst opstellen binnenstadsplan op 23 april 2019 voor alle inwoners van Weesp


De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven en organisaties een economisch actieplan voor een toekomstbestendige binnenstad opstellen.
De eerste openbare bijeenkomst hiervoor was in januari, en de daarop volgende bijeenkomsten van de klankbordgroep hebben veel ideeën opgeleverd voor het versterken van de binnenstad. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben zodoende de basis gelegd voor een economisch actieplan met als doel een levendige en leefbare binnenstad.

Afsluitende bijeenkomst

Op dinsdag 23 april van 20.00 tot 21.30 uur organiseert de gemeente in samenwerking met adviesbureau BRO een tweede en afsluitende openbare bijeenkomst voor alle inwoners, bedrijven en organisaties van Weesp. Het doel is u een terugkoppeling te geven van wat er met de eerder gegeven input is gedaan. Ook kunnen laatste ideeën worden besproken. Plaats van vergadering is weer het Stadskantoor.

Doet u mee? Ook als u de eerste keer niet aanwezig was of nog geen reactie hebt gegeven, bent u van harte welkom.

Planning


- Slotbijeenkomst (openbaar): 23 april 2019, 20.00-21.30 uur.
- Concept-plan ter inzage, met schriftelijke inspraak: mei 2019.
- Aansluitend wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan het college.

Graag vooraf aanmelden


Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst of op een andere manier bij het plan betrokken worden? Geeft u zich dan uiterlijk op 22 april op via info@weesp.nl, onder vermelding van ‘Binnenstadsplan’. U kunt ook alleen schriftelijk reageren op info@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken