HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projectenoverzicht gemeente Weesp

Projectenoverzicht gemeente Weesp

Hier vindt u een overzicht van de projecten in de gemeente Weesp.

Ondergrondse containers

Omgevingsvisie: Weesp 2050

Mobiliteitsvisie 2021-2045

Herstructurering Flevolaan/Amstellandlaan

Toekomstvisie Aetsveld

Ontwikkeling Kostverlorenlocatie

Uitbreiding fietsparkeren in de binnenstad

Warmtevisie

Hernieuwde aanpak kruising Amstellandlaan, Casparuslaan en oversteek Papelaan

Ontwikkeling Weesperwerf


Herontwikkeling Herensingel 142 -144

Groenbeleidsplan

Stationsgebied

Structuurvisie Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken