HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Rekenkamer Metropool Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Sinds 2020 is de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) de rekenkamer van de gemeente Weesp. De RMA is ook de rekenkamer van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad. Een rekenkamer onderzoekt hoe het bestuur van de gemeente Weesp het gemeentelijke beleid uitvoert. En  controleert of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen behaalt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig.

Onderzoeken

De RMA is onafhankelijk en bepaalt zelf waar ze onderzoek naar doet. De onderzoeksonderwerpen wisselt van milieu tot mantelzorgondersteuning. En van onderwijs tot het beheer van de openbare ruimte. De RMA heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die ze voor een onderzoek nuttig vindt.

Taken rekenkamer

De taken van de Rekenkamer Metropool Amsterdam zijn vastgelegd in de Gemeentewet.

Onderzoeken gemeente Weesp

Er is door de RMA al een onderzoek gedaan naar de FinanciĆ«le positie van de gemeente Weesp en er is een onderzoek naar Meldingen openbare ruimte in voorbereiding.

Meer informatie

Meer informatie: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken