HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Samenstelling en portefeuilles B&W

Samenstelling en portefeuilles B&W

B.J. van Bochove

van Bochove
contactgegevens en taken B.J. van Bochove
FunctieBurgemeester
E-mailadresbjbochove@weesp.nl
Taken
 • Algemeen Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Handhaving en toezicht
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken
 • Voorlichting en Communicatie
 • Projectwethouder padelbanen tennis
 • Financiën
 • Subsidies
 • Fusie gemeente Amsterdam


Nevenfuncties:

 • Eigenaar van Van Bochove advies en management
 • Voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad

J.M. Vos

Vos
contactgegevens en taken J.M. Vos
FunctieWethouder
E-mailadresjvos@weesp.nl
Taken
 • RO (met inbegrip van monumenten, wel- stand en terrassen)
 • Volkshuisvesting
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Vergunningen
 • Grondzaken
 • Projectwethouder Kostverlorenflat
 • 1e Locoburgemeester
 • Mobiliteit
 • Projectwethouder Weespersluis


Nevenfuncties:

Geen

Politieke partijWSP

C.B.M. Ogier

Ogier
contactgegevens en taken C.B.M. Ogier
FunctieWethouder
E-mailadrescogier@weesp.nl
Taken
 • Sociaal domein - Werk en Inkomen (Participatiewet)
 • Duurzaamheid, milieu en energie
 • Openbare ruimte: groen, grijs en blauw (wijkbeheer)
 • Integratiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Groen en wijkbeheer
 • Begraafplaatsen
 • Dierenwelzijn
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Coördinerend wethouder samenwerking Amsterdam
 • 2e Locoburgemeester

Nevenfuncties:

Geen

Politieke partijGroenLinks

K. Hilders - van de Wetering

Hilders - van de Wetering
contactgegevens en taken K. Hilders - van de Wetering
FunctieWethouder
E-mailadreskhilders@weesp.nl
Taken
 • Coördinerend wethouder sociaal domein (overkoepelende thema’s)
 • Sociaal domein – WMO
 • Gezondheidszorg – Ouderenzorg
 • Economische Zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Citymarketing
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Coördinerend wethouder participatie en burgerinitiatieven
 • Inclusief beleid
 • 3e Locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Vrijwilliger KGW, niet bezoldigd
 • Agenda beheerder Bios Gebouw, Middenstraat 131 Weesp, niet bezoldigd
 • Voorzitter Diaconie PKN, niet bezoldigd
Politieke partijCDA

D.P. Struijk

Struijk
contactgegevens en taken D.P. Struijk
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresD.Struijk@amsterdam.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken