HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht stukken ter inzage 14 juni 2017

Overzicht stukken ter inzage 14 juni 2017

Dit item is verlopen op 14-07-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 6 Algemeen Plaatselijke Verordening 2017 onbepaald
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Vastgesteld Watergebiedsplan, peilbesluit Algemene Regels Hoogwatervoorziening en Leggerwijzigingen Aetsveldse Polder Oost 16 mei - 26 juni '17
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17 Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 Gemeente Weesp 17 mei - 11 aug '17
18 Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2017 17 mei - 11 aug '17
19 Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2016 17 mei - 11 aug '17
20 Ontwerp begroting 2018 Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-Gemeenten 14 juni - 31 juli '17
21 Ontwerp -Natuurbeheerplan 2018 14 juni - 26 juli '17
14 juni 2017

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken