HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht stukken ter inzage 2 november 2016

Overzicht stukken ter inzage 2 november 2016

Dit item is verlopen op 01-12-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 6 Ontwerp wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 10 28 sep-11 nov '16
 9 Conceptbegroting 2017 5 okt-18 nov '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12

Ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen en bergingen tbv de 6 Weesper straatjes

26 okt -7 dec '16
13 Ontwerpbesluit Wet Geluidshinder 6 Weesper straatjes 26 okt-7 dect '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17

Inspraak Ontwerp watergebiedsplan en peilbesluiten Aetsveldse Polder Oost, Besluit Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder Oost en Leggerwijzigingen Aetsveldse Polder Oost

2 nov - 9 dec '16
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
2 nov. 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken