HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht stukken ter inzage 25 november 2020

Overzicht stukken ter inzage 25 november 2020

Dit item is verlopen op 30-12-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
10 Begroting 2021 gemeente Weesp 21 okt - 3 dec '20
11 Belastingverordeningen gemeente Weesp 2021 25 nov - 16 dec '20
14

Voorbereidingsbesluit voor het grondgebied van Weesp (woningsplitsing en kamergewijze verhuur)

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer':                         NL.IMRO.0457.GW002VB-VG01

29 okt – 9 dec ‘20

15

Ontwerpbestemmingsplan Weesperwerf en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Weesperwerf

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer': NL.IMRO.0457.BPBT01Weesperwerf-on01

29 okt – 9 dec ‘20
25 nov. 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken