HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht stukken ter inzage 28 oktober 2020

Overzicht stukken ter inzage 28 oktober 2020

Dit item is verlopen op 30-11-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
10 Begroting 2021 gemeente Weesp 21 okt - 3 dec '20
11 Vastgesteld beheerplan Natura 2000-gebied Naardermeer 22 sept - 1 nov '20
12

Ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - Herziening De Weesperschool'

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer': NL.IMRO.0457.BPSG05weesperschoo-on01

22 sept - 4 nov '20
13

Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-Watergebiedsplan Schil Naardermeer

6 okt - 6 nov '20
14

Voorbereidingsbesluit voor het grondgebied van Weesp (woningsplitsing en kamergewijze verhuur)

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer':                         NL.IMRO.0457.GW002VB-VG01

29 okt – 9 dec ‘20

15

Ontwerpbestemmingsplan Weesperwerf en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Weesperwerf

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer': NL.IMRO.0457.BPBT01Weesperwerf-on01

29 okt – 9 dec ‘20
28 okt 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken