HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 1 december 2021

Overzicht ter inzage stukken 1 december 2021

Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
7. Structuurvisie 2013 - 2030 Onbepaald
9. Begroting 2022 Weesp 13 okt - 7 dec '21
12. Verordening gemeente Weesp betaald parkeren Onbepaald
14. Ontwerp omgevingsvergunning en Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Horn 23a 20 okt - 01 dec '21
15. Transitievisie Warmte 17 nov - 16 dec '21
16. Bestemmingsplan Stedelijk gebied - Herziening De Weesperschool 25 nov - 05 jan '22

Update: 1 december 2021

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken