HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 12 oktober 2016

Overzicht ter inzage stukken 12 oktober 2016

Dit item is verlopen op 13-11-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 4 Inrichting binnenterrein winkelcentrum Hogeweij 5 okt-19 okt '16
 6 Ontwerp wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 10 28 sep-11 nov '16
 9 Conceptbegroting 2017 5 okt-18 nov '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12

Toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende zaken

14 sep-16 okt '16
13 Elektronisch berichtenverkeer Belastingen en WOZ 14 sep-16 okt '16
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
12 okt. 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken