HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 13 januari 2020

Overzicht ter inzage stukken 13 januari 2020

Dit item is verlopen op 06-02-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
1 Diverse verordeningen en beleid onbepaald
2 Kadernota Maatschappelijk Vastgoed onbepaald
3 Budgethoudersregeling Weesp 2018 onbepaald
4 Mandaatbesluit Weesp 2018 onbepaald
5 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2017 onbepaald
6 Structuurvisie bedrijventerrein  onbepaald 
7 Structuurvisie  onbepaald
8

Belastingverordeningen 2020:

27 nov - 22 feb '20
9 Brandveilig gebruik bouwwerken t.b.v kdv Otje, Flevolaan 8 te Weesp 8 jan - 19 feb '20
10
13 januari 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken