HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 13 mei 2020

Overzicht ter inzage stukken 13 mei 2020

Dit item is verlopen op 13-06-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
13

Belastingverordeningen 2020:

27 nov '19 - 1 jul '20
15 Onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden; 21 apr '20 - 3 jun '20
13 mei 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken