HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 13 oktober 2015

Overzicht ter inzage stukken 13 oktober 2015

Dit item is verlopen op 15-10-2015.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Aanwijzingsbesluit parkeerverordening 2015 16 sep '15 - 15 dec '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Begroting 2016 14 okt. '15 - 29 okt '15
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
13 okt 2015

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken