HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 15 juli 2015

Overzicht ter inzage stukken 15 juli 2015

Dit item is verlopen op 31-07-2015.

 

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Aanbiedingsbrief ontwerpbeschuit PMV, aardkundig monument dijkverbetering de Horn te Weesp 2015 - 15 - AM 3 jun '15 - 17 jul '15
 5 Jaarverslag Toezicht- & Millieutaken 2014 6 mei '15 - 29 jul '15
 7 Aanbiedingsbrief ontwerpbeschuit PMV, aardkundig monument dijkverbetering de Horn te Weesp 2015 - 14 - AM 3 jun '15 - 17 jul '15
 8 Nota Grondbeleid Gemeente Weesp 2015 8 jul '15 - 19 aug '15
 9 Ontwerp Wijziging Provinciale Milieuverordening tranche 9 10 jul '15 - 20 aug '15
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
22 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stedelijk Gebied Weesp (op 28 mei 2015) 17 jun '15 -  29 jul '15
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011  onbepaald
  Ontwerptekening "Utrechtseweg ingericht als 30 km/uur-gebied" 15 jul '15 - 12 aug '15
  15 juli 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken