HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 15 oktober 2021

Overzicht ter inzage stukken 15 oktober 2021

Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
7. Structuurvisie 2013 - 2030 Onbepaald
8. Onteigeningsplan Bloemendalerpolder II 13 okt - 25 nov '21
9. Begroting 2022 Weesp 13 okt - 7 dec '21
12. Verordening gemeente Weesp betaald parkeren Onbepaald
13. Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Kinderdagverblijf Weespersluis en MER beoordelingsbesluit 15 okt - 26 nov '21

Update: 15 oktober 2021

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken