HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 16 december 2016

Overzicht ter inzage stukken 16 december 2016

Dit item is verlopen op 16-01-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 6 Gladheidsbestrijdingsplan gemeente Weesp 16 nov '16 - 28 dec '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
19 Besluit aanstelling onbezoldigd belastingdeurwaarders gemeente Weesp 16 nov '16 - 28 dec '16
16 dec. 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken