HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 17 juni 2016

Overzicht ter inzage stukken 17 juni 2016

Dit item is verlopen op 22-07-2016.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
 3 Jaarrapport 2015 13 juni - 30 juni '16
 6 Ontwerp natuurbeheerplan 2017 27 mei - 07 jul '16
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
46 Algemene Plaatselijke Verordening Weesp 2011 onbepaald
17 juni 2016

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken