HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht ter inzage stukken 18 januari 2017

Overzicht ter inzage stukken 18 januari 2017

Dit item is verlopen op 18-02-2017.

Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
 1 Verordeningen en beleid onbepaald
 2 Kadernota Maatschappelijk vastgoed onbepaald
10 Structuurvisie bedrijventerrein 15 dec '10 - onbepaald
12 Besluit tot het vaststellen van openbare ruimte, Smal Weesp, 's Gravelandseweg, Vecht 18 jan - 01 mrt '17
13 Besluit tot het vaststellen openbare ruimten 1e fase Bloemendalerpolder & schoollocatie, straatnaambesluit 18 jan - 01 mrt '17
14 Structuurvisie Weesp 2013 - 2030 onbepaald
15 Beleidsnota Cultuur 2006 onbepaald
16 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Weesp 2011 onbepaald
17 Mandaat - volmacht - machtigingsbesluit Crisisdienst 2017 11 jan. '17 - 13 feb. '17
18 Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 11 jan. '17 - 13 feb. '17
19 Mandaat - volmacht - machtingingsbesluit Inzet Crisisvoorzieningen 11 jan. '17 - 13 feb. '17
20 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
21 Verordening roerende-zaakbelastingen 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
22 Verordening rioolheffing 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
23 Verordening afvalstoffenheffing 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
24 Verordening marktgelden 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
25 Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 en tarieventabel 28 dec. '16 - 22 mrt '17
26 Verordening leges 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
27 Verordening parkeerbelasting 2017 28 dec. '16 - 22 mrt '17
28 Verordening precario 2017 en tarieventabel 28 dec. '16 - 22 mrt '17
29 Verordening scheepvaartrechten 2017 en tarieventabel 28 dec. '16 - 22 mrt '17
30 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik Herengracht 17 18 jan - 01 mrt '17
31 Onteigening voor de reconstructie van de provinciale weg N236 tbv aanleg nieuwe Vechtbrug 18 jan - 01 mrt '17
18 jan. 2017

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken